05. August …
Catalyzator ser på en flik av skapelsen …

Det kan jo tenkes at: Når vi leser “I begynnelsen …” … at den egentlige begynnelsen ikke var her på vår klode som vi inbiller oss at er sentrum for skapelsens begivenheter ? og at den videre skapelsen har fødested et sted langt der ute i skaperverkets stadig mer synlige gjemmesteder ?

Hvor kommer vi fra , hva er vårt opphav og hvem reiser vi sammen med gjennom historien egentlig ?

Ja… hva ser vi egentlig når våre øyne åpnes ? Vel… i disse små utklippene jeg har “sakset” fra et bilde hos NASA finner vi mange kjente objekter fra ulike skrifter og profetier og endog noe vi trodde var fantasier fra filmenes verden og en kan jo da bare undre seg … ikke sant ?