03.Januar …
Catalyzator tenker på nye blanke ark …

BILDET: Årets første digitalt festede pixler identifiserer det faktum at nabobonden feirer nyttår med bomber og salutt… det hørtes med all tydelighet og kunne tilåmed fotograferes fra garasjeglugga i kontorkroken selv om det er både fem hundre meter avstand og skog imellom.

BILDET: Første nyttårsdag var hvit…

BILDET: Andre nyttårsdag var grå…

BILDET: Tredje nyttårsdag er våt plaskende og blank…

Blanke ark kan bli hvasomhelst, 366 stykk av dem ifølge kalenderen i år, vil disse bringe noe flaks eller bedring på ett eller flere fronter ?

Helsa skranter og alt blir dyrere, enten det er medisiner som ikke dekkes av det offentlige helse(u)vesenet eller det gjelder drømmen om å flytte. Det er nå to år siden kontrakt om bygging og finansiering ble skrevet og sent i høst var feilprojekteringen og uenighetene som endte i rettsak med byggefirmaet endelig avgjort i rettsapparatet og en ble befridd fra de skyhøye mangehundretuseners erstatningskravene fra byggefirmaet slik at planlegging endelig kunne begynne på nytt. Men hvordan står nå saken for den som ønsker å bygge seg et hus ? Vel… på disse to årene har bygging blitt stadig dyrere med omkring 4-5% prisøkning hver halvår og den som ønsker å bygge har ikke mer å bygge for enn for to år siden så en ser fort at regnestykket risikerer å møte veggen brått og brutalt. Offentlige krav til byggingen har økt… behov for hensyn til helsesvikten har økt… Men den som ønsker å bygge har så absolutt ikke gitt opp nei… håpet er bare ikke lenger så soleklart og en begynner å se mindre av det liksom… daglilivets grå sfære omgir en litt mer av døgnets timer enn da drømmene var i startgropen og føltes langt mer realiserbare.

Jepp… sånn starter året i garasjen, første ukens tanker er herved nedskrevet og en undrer seg… en undrer seg på hva dette året kan bringe og leverer inn en ekstra lottolapp sånn bare i tillfelle… 🙂